fejleckep

Beiskolázás

Kiket várunk a Mátyásba?

Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik szívesen énekelnek és táncolnak, vagy, ha eddig még nem tették ezt, az iskolában próbálnák ki magukat. Ugyanis iskolánk egyik irányultsága  a Kodály módszer szerinti emelt szintű ének-zenei oktatás. A két kötelező énekóra mellé még kettőt választhatnak tanulóink, valamint alsóban a kis- felsőben pedig a nagykórus munkájában vehetnek részt. Énekkarunk európai hírű, a külföldi hangversenyeken szerzett kiváló minősítés bizonyítja magas szintű ének kultúráját. A néptánc tanulása és a képzőművészeti kultúra sokszínűsége is elmélyíti a komplex művészeti nevelés személyiségfejlesztő hatását.

Azokra is számítunk, akik az angol nyelvvel ismerkednének magasabb óraszámban. Elsőben kezdjük az angol nyelv oktatását. A kötelező egy órát a választható órakeretből egészíthetik ki az első három évben, majd negyedik osztálytól, szintén a választható órakeretből szervezzük az emelt óraszámú csoportokat.

Az informatika oktatása ötödik, hatodik és nyolcadik osztályban heti 1,5 hetedik osztályban heti 1 órában.

A 2013/14-es tanévtől kötelezően heti egy órában erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan oktatását vezetjük be felmenő rendszerben. A választható hit- és erkölcstan oktatást a katolikus és az evangélikus egyház képviselői ajánlották fel iskolánknak.

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • angol, francia nyelvi szakkör
 • napközi (felkészülés a másnapi tanórákra, sávos napközi, szabadidős tevékenységek)
 • sportfoglalkozások kicsiknek és nagyoknak
 • néptánc szakkör
 • könyvtári foglalkozások
 • képzőművész szakkör
 • informatika szakkör

Iskolánk létszámát tekintve kis iskola, ebből adódóan családias légkört alakítottunk ki.

Olyan iskolát kínálunk, ahol:

 • gazdag hagyományrendszeren nyugvó és családias hangulatú a légkör
 • ahova szeret járni a diák, mert érzelmi biztonságot nyújt
 • korszerű, tudományos alapokon nyugvó, összefüggésekre alapozó ismereteket adunk
 • ezek befogadására és hasznosítására képes tanulókat képezünk
 • a sikeres továbbtanulásra és az értelmes életre készítjük fel a diákokat
 • sokoldalúan fejlesztjük a gyermek személyiségét, képességeit, pozitív énkép kialakítására törekszünk
 • a társadalmi és természeti környezettel való együttélésben gazdagodhat az egyén és közösség viszonya
 • biztosított a szabadidő kulturált eltöltése
 • fontos a tehetség és képesség kibontakoztatása
 • megvalósul az esélyegyenlőség, a nehézségekkel küzdők felzárkóztatása, a hátrányok kompenzálása
 • a tanár, szülő és diák sokoldalúan és hatékonyan tud együttműködni

Iskolánk Ismertetőjét ide kattintva elolvashatja!

aljakep