fejleckep

Élő történelem

A Mátyás Király Utcai Általános Iskola ének-zene tagozata

Az 1954-ban elindult ének-zene tagozat 1964-es integrálása a Mátyás Király Utcai Általános Iskolába figyelemre méltó eredményekkel járt. Pécs gyermekkórus-élete fellendült, a pécsi értelmiség felismerte, hogy a kulturáltság, műveltség megszerzésének, művelésének, megőrzésének alapja a zene, ezért gyermekeiket ének-zene tagozatos iskolába íratták. Az iskolában a tagozatvezető tanár Péczely Lászlóné lett, aki az 1. sz. gyakorlóiskolában a tagozat alapításában vállalt úttörő szerepet, a nagykórus vezetését Szesztay Zsolt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára végezte, további alapító tagok Pálvölgyi Józsefné, Molnárné Szegő Anna, Bedő Anna, valamint Nagy Zsuzsanna voltak.

Kodály Zoltán 1964-es látogatása alkalmával buzdította, tanácsokkal látta el a zenepedagógusokat. Ekkoriban külföldön nagy érdeklődéssel figyelték a Kodálykoncepció kibontakozását. Japánok, finnek, angolok és németek látogatták meg az intézményt, nézték végig – sokszor olyan számban, hogy alig fértek el a teremben – a bemutató órákat.

A nagykórus vezetését Pálvölgyi Józsefné kapta meg az 1972-73-as tanévtől, míg a Kicsinyek Kórusának irányítása Molnárné Szegő Anna feladata lett.

Pálvölgyi Józsefné 1976-ban elment az iskolából, a vezetőség felkérte Izsófyné Megyesi Katalint, aki 1975 ősze óta jelentős énektanári tevékenységet végzett a zenetagozaton, hogy vállalja el a nagykórus irányítását. Ő úgy döntött, hogy a Pécsi Kamarakórusban látott mintát követve – ahol Dobos László és Tillai Aurél együtt látták el a karnagyi teendőket – Molnárné Szegő Anna segítségét kéri e feladathoz. 1977-től ketten irányították a nagykórus munkáját, befektetett energiájuk, kitartásuk eredményét díjak, szereplési meghívások, bemutatókra való felkérések is bizonyítják.

A Kicsinyek Kórusának irányítását 1978-ban Vargháné Törtely Zsuzsanna vállalta el. 1985-ben a nagykórus vezetői úgy érezték, hogy szükséges fiatal, frissen végzett kollégák bevonása a kórus munkájába. Ezért először Molnárné Szegő Anna adta át helyét Vajda Ildikónak – aki ez évben érkezett az iskolába –, de 1993-ig jelen maradt a zenetagozat osztályaiban, osztályfőnökséget vállalt, segítette a kórusok munkáját, valamint gyakornok tanárokat avatott be a zeneoktatás szépségeibe.

Kunváriné Okos Ilona 1988-ban érkezett a Mátyás Király Utcai Általános Iskolába, ahol azonnal átvette a nagykórus irányítását Vajda Ildikótól.

Töretlenül haladt tovább az elődök által megkezdett úton, a minősítő hangversenyekről, fesztiválokról Arany oklevéllel, I. díjjal, Summa Cum Laude minősítéssel tért vissza. 1998-ban a távozó Izsófyné Megyesi Katalin helyére ifjú tehetségként Módos Anita érkezett, aki több kórusúton, fellépésen segítette a nagykórus munkáját. 1999-ben került iskolánkba Pollák Judit, s 2005-től átvette a Kicsinyek Kórusának vezetését Vargháné Törtely Zsuzsától. Vezetésével a Kiskórus sokfelé fellépett, énekelt óvodákban, nyugdíjas otthonokban, rendszeresen hívták a város karácsonyi rendezvényeire. 2007 decemberében Szalai Zsuzsanna lett a Kiskórus karnagya, és mindjárt a soron következő, 2008-as "Éneklő Ifjúság" hangversenyen Arany oklevelet szerzett énekkarával.

Az ének-zene tanítás jegyében eltöltött 45 év eredményes volt, az egykori tehetséges fiatal tanítványok ma sikeres felnőttek, s gyermekeiknek is átadják a zenei tudás nagyszerűségét. Ők saját életükben tapasztalhatták meg Kodály Zoltán szavainak jelentőségét:

Utóvégre lehet élni zene nélkül is. Sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.

aljakep