fejleckep

Az iskola története évszámokban

1722. Radovoisky István építtette
1768. Leánykákat tanétó Asszonyságok háza
1772. Apátzák
1776-77. A zárda épület már áll
1786. Nunne Kloster
1782. A rendi szerzetesek megszűnnek. Világi iskola lett.
1794. Manialum Domus
1813. Residentia Manialum
1828. Schola Puellaris Publica
1839. Nemes város leányiskolája
1843. Városi leányiskola
1848. Apáca iskola


1852. Izraelita hitközségi iskola
1856. Katonai fogház
1857. A belvárosi elemi iskolából ide költözött a
3 osztályos reáliskola
1864. Városi Reáltanoda
1870. Az eddigi alreáliskola főreáliskola lett. A megvásárolt volt zsidó elemi iskolaépülettel összekötötték.
1881. Az épület bővítési munkáit Körösztös Lajos építőmester végzi.
1882. Polgári leányiskola
1885. Városi Reáltanoda
konytar
1914-20. Internátus
(A Reáltanoda elköltözött, Polgári Fiúiskola lett)
1945. Általános iskola, csak felső tagozat működött
1950. Alsó tagozatot szerveztek. Önálló általános iskola lett.
1964. Emelt szintű ének-zene oktatás indult
1987. Felújítják az iskolát
1991. Ideiglenesen Kolping osztály kapott helyet
1995. Kiválik a Kolping osztály, önkormányzati iskola
1997. Évfolyamonként egy-egy osztállyal emelt szintű angol nyelvoktatás kezdődik
1998. Összekapcsolódik az emelt szintű angol nyelv és informatika oktatás
1998-2001. Comenius 1. Európai Oktatási Projekt
2004. Az OM Alap-osan pályázatán támogatást nyert az iskola az angol nyelv tanításához
2005. A pályázatok éve
2007. Városközponti Iskolaközpont létrehozása
aljakep